You are here: Home // ファイナンス // Cash Per Day – Marcin Gibas

Cash Per Day – Marcin Gibas

11月 10, 2023 | コメントは受け付けていません。

Marcin Gibas - Cash Per Day アートワーク Cash Per Day
Marcin Gibas
ジャンル: ファイナンス
価格: ¥100
リリース日: 2017年3月19日

Do not you remember how much money you spent and how much money was left?
Do you want to save money?
Use this application to control home budget.
Will tell, how much money you can spend each day, so as in the end of the month not wake up with the debit on your account.
Unlike most of these types of programs, this one does not impose an obligation to account each issued penny on specific products.
It is you who decides whether to enter every amount spent for a specific purchase.
If you want to control how much you spending, Cash Per Day gives you that opportunity.
You can create any categories and enter expenses based on them.
The owing to this you will have a preview for what absorbing the most funds from your home budget.
However if you do not want to control what you spend money on, you entering the whole amount in one place.
Regardless of which option you use, the program will calculate available cash for concrete day and cash for subsequent days.
The owing to this application you will be able to limit visits to the bank's website to the necessary minimum.
All you have to do is enter your revenues accurately, enter the fixed costs, and then enter every single penny spent. The program will inform you on an ongoing basis how much money has been spent and how much cash is still available. The owing to such a permanent preview, you can more accurately plan expenses and have control over them.
With a little bit of self-denial, it can also be helpful in saving money. Just enter the amount you want to savings, in the Fixed Costs tab. The program will not take this amount when forecasting expenses. Now it is only left to forget about the amount entered, the mobilize a strong will, and at the end of the month to enjoy the saved cash.

I invite you to visit the page with the description of the app. There you can find more detailed information about Cash Per Day.

************************************************
Nie pamiętasz ile wydałeś pieniędzy i ile Ci zostało?
Chcesz zacząć oszczędzać pieniądze?
Skorzystaj z tej aplikacji.
Dzięki niej w prosty i przejrzysty sposób możesz kontrolować budżet domowy.
Podpowie ile pieniędzy możesz wydać każdego dnia aby na koniec miesiąca nie obudzić się z debetem na koncie.
W odróżnieniu od większości tego typu programów, ten nie nakłada obowiązku rozliczania wydanej kwoty, w oparciu o kategorie produktów.
To Ty decydujesz czy chcesz skrupulatnie rozliczyć wydane pieniądze czy też nie.
Jeżeli czujesz potrzebę kontrolowania ile na co wydajesz, Cash Per Day daje Ci taką możliwość. Możesz tworzyć dowolne kategorie i na ich podstawie wprowadzać wydatki. Dzięki temu będziesz miał podgląd na to, co pochłania najwięcej środków z Twojego domowego budżetu.
Natomiast jeśli nie chcesz kontrolować tego na co wydajesz pieniądze, wprowadzasz wydatki całościowo w jednym miejscu opisanym jako WYDATKI BIEŻĄCE.
Bez względu na to z której opcji skorzystasz, program będzie wyliczał dostępną gotówkę na konkretny dzień i prognozował wydatki na dni kolejne.
Dzięki tej aplikacji będziesz mógł ograniczyć wizyty na stronie banku do niezbędnego minimum. Wystarczy że dokładnie podasz swoje przychody, wprowadzisz stałe koszty jakie ponosisz a następnie będziesz wpisywał każdą wydaną złotówkę. Program na bieżąco będzie Cię informował ile zostało wydanych pieniędzy i ile jeszcze jest dostępnej gotówki. Dzięki takiemu stałemu podglądowi możesz dokładniej planować wydatki i mieć nad nimi kontrolę.
Przy odrobinie samozaparcia, może okazać się również pomocny w oszczędzaniu pieniędzy. Wystarczy że wpiszesz kwotę którą chcesz zaoszczędzić, w zakładce KOSZTY STAŁE. Program nie będzie jej brał pod uwagę podczas prognozowania wydatków. Teraz tylko pozostaje o wpisanej sumie zapomnieć, zmobilizować silną wolę, a na koniec miesiąca cieszyć się zaoszczędzoną gotówką.

Zapraszam do odwiedzenia strony z opisem programu. Można tam znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat Cash Per Day. Proszę też o ocenianie aplikacji w App Store.

© Copyright © 2017-2022 Marcin Gibas. All rights reserved

Tags: